Privacy Verklaring

1. Dit is de Privacy Verklaring van Panatta Gym gevestigd aan de Oudeschans 30 in Amsterdam, KVK-nummer 33212191.

2. Panatta Gym is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van Panatta Gym als ook bij uw gebruik van de Website. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij Panatta Gym af te sluiten en door het bezoeken van de Website www.panattagym.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP”)

Wat zijn persoonsgegevens?
3. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Panatta Gym haar leden direct dan wel indirect identificeren.

Welke informatie verzamelen wij?
4. In het kader van de dienstverlening van Panatta Gym worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw NAW- gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer, verzameld en verwerkt. Ook wordt overige informatie met betrekking tot uw lidmaatschap en/of bezoek van de Website verzameld en verwerkt.

Voor welke doelen verzamelt Panatta Gym deze informatie?
5. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw sportlidmaatschap. Daarnaast zal Panatta Gym deze gegevens gebruiken om u per post, per email, of ander zins te informeren over diensten en speciale acties van Panatta Gym die voor u interessant kunnen zijn. Panatta Gym kan u ook na afloop van uw sportlidmaatschap benaderen voor marketing doeleinden, tenzij u heeft aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van Panatta Gym te willen ontvangen.

Overdracht van uw gegevens
6. Panatta Gym kan uw persoonsgegevens delen met derden om een kredietrisicotoets uit te voeren. Op basis van de informatie die hiermee verkregen wordt kan Panatta Gym u alternatieve betaalopties aanbieden. Indien u na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen uw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van deze derden.

7. Indien Panatta Gym de vestiging verkoopt of Panatta Gym wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

8. Tenslotte kan Panatta Gym uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal Panatta Gym uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van WBP.

Beveiliging van informatie
9. Panatta Gym gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Panatta Gym ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Panatta Gym toegang hebben tot uw gegevens.

10. Panatta Gym bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Contact
Heeft u andere vragen of opmerkingen over deze Privacy Verklaring, of wenst u geen informatie van Panatta Gym voor direct marketing doeleinden per e-mail te ontvangen, neem dan contact op met Panatta Gym:

Panatta Gym
Oudeschans 30
1011LB Amsterdam

Tel: 020-6245858

Wijziging Privacy Statement
11. Panatta Gym behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te wijzigen. U wordt verzocht deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

< Terug